Help de kinderen in Palestina.

Zoals alle kinderen hebben zij een droom: dokter, piloot of brandweerman worden. Helaas kunnen zij dat niet.

#Palestina

Hulp aan Palestijnse slachtoffers

De gebeurtenissen in Palestina zijn alledaags geworden. We zijn gewend aan de aanvallen op Palestina. De geschiedenis van een volk wordt verdraaid en dat volk wordt door de wereld veronachtzaamd. Mogen we wel een onverschillige houding aannemen ten opzichte van dit onrecht? Geen enkel argument mag voor ons een reden zijn om onze verantwoordelijkheid niet op te nemen. Het feit dat wij mensen zijn stelt ons verantwoordelijk. Ook het feit dat we moslims zijn stelt ons verantwoordelijk. Daar moeten we ons bewust van zijn. Laten we beginnen met de intentie om te helpen. Want er valt heel wat te verwezenlijken onder de vorm van humanitaire projecten. Deze mensen hebben nood aan humanitaire hulp en dienen voorzien te worden van noodzakelijke basisbehoeften.

Woningen

Geld voor gezinnen die geen woning meer hebben.

Eten & kleding

Noodzakelijke basisbehoefte voor elk gezin

Onderwijs

Financiële steun om te voorzien in schoolbehoeften.

De mensen die ook een vader, moeder, broer, zus, tante en nonkel zijn in Palestina, hebben ons hulp hard nodig. Ze worden onderdrukt. Nutsvoorzieningen en voeding worden beperkt. Hun identiteit wordt ontnomen. Ze zijn werkloos en lijden honger. De kinderen hebben nauwelijks onderwijs. Zoals alle kinderen hebben zij ook een droom: dokter, piloot of brandweerman worden. Helaas kunnen zij dat niet. Hun identiteit wordt ontnomen en mogen niet bestaan. Een celstraf van 4 jaar hangt hun boven het hoofd mochten ze zichzelf Palestijn durven noemen.

Een Palestijnse vlag is verboden op Palestijns grondgebied. Mensen in een gebedshuis worden niet enkel verstoord tijdens het bidden maar ook gefolterd. Nog maar te zwijgen over kinderen die zonder moeder of vader of beide ouders verder door het leven moeten.

De ellende die zij meemaken is niet meer te verdragen of aan te zien. Daarom hebben wij met een aantal vrijwilligers actie ondernomen en een vereniging gestart.